VE SVĚTLE PRAVDY
Poselství Grálu

490 

ISBN: 978-80-88078-19-7
Formát: B5
Počet stran: 557
Papír: 80g Munken Pure
2. vydání
Dostupnost: SKLADEM

Kategorie:

Popis

Pravda. Jednoduchá a jasná. Osvobozující a přinášející Světlo. Ale i přísná a spravedlivá. Věčná, neměnná Pravda.Pravda může být ve své přirozené prostotě chápána všemi. Je možné ji nalézt v přírodních zákonitostech, fyzikálních zákonech, ale i v každodenním životě, pokud ji jen člověk vidět chce. Pravda je ukazovatelem cesty k duchovnímu uvědomění, cestou k nalezení ztracené harmonie a k životu podle Boží Vůle, jež je nezávislá na lidských přáních. Moudře činí ten, kdo se snaží Pravdu poznat a podle ní uzpůsobit svůj život. Kniha Ve Světle Pravdy je čistým zdrojem poznání pro ty, kteří Pravdu opravdově hledají. Čtení knihy vyžaduje pozornost a procítění psaného duchem, ale i bezohledné zkoumání. Kniha je vázaná s šitým hřbetem. Tvrdé desky jsou potaženy černým plátnem z přírodního materiálu se zlatým potiskem. Vzhledem k vlastnostem přírodního materiálu, který zaručuje dlouhodobou životnost knihy, se mohou u zlatého potisku vyskytovat různorodosti, které nejsou důvodem k reklamaci.

Obsah knihy:

K doprovodu!
Co hledáte?
Probuďte se!
Mlčení
Vzestup
Zodpovědnost
Osud
Stvoření člověka
Člověk ve stvoření
Dědičný hřích
Syn Boží a Syn Člověka
Bůh
Vnitřní hlas
Náboženství lásky
Vykupitel
Tajemství zrození
Lze doporučit okultní školení?
Spiritismus
Připoutaný k zemi
Je pohlavní zdrženlivost nutná nebo ji lze doporučit?
Poslední soud
Boj
Myšlenkové formy
Mravnost
Bdi a modli se!
Manželství
Právo dítěte k rodičům
Modlitba
Otčenáš
Uctívání Boha
Člověk a jeho svobodná vůle
Moderní duchověda
Falešné cesty
Ideální lidé
Uvalte na něho všechnu vinu
Zločin hypnózy
Astrologie
Symbolika v lidském osudu
Víra
Pozemský majetek
Smrt
Zesnulý
Zázrak
Křest
Svatý Grál
Tajemství Lucifera
Oblasti temnot a zatracení
Oblasti Světla a ráj
Světové dění
Rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem
Odloučení mezi lidstvem a vědou
Duch
Vývoj stvoření
Já jsem Pán, tvůj Bůh!
Neposkvrněné početí a narození Syna Božího
Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře
„Sestup z kříže“
To je mé tělo! To je má krev!
Vzkříšení pozemského těla Kristova
Lidské smýšlení a Boží vůle v zákoně vzájemného působení
Syn Člověka
Omyly
Pohlavní síla ve svém významu k duchovnímu vzestupu
„Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!“
Co dnes odděluje tak mnoho lidí od Světla?
Výkřik po vůdci
Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas
Omyl jasnovidnosti
Druhy jasnovidnosti
V říši démonů a fantomů
Okultní školení, masitá nebo rostlinná strava
Léčivý magnetismus
Žijte přítomností!
Velká kometa
Co má člověk dělat, aby mohl vejít do říše Boží?
Vidíš třísku v oku bratra svého a trámu v oku svém nedbáš
Boj v přírodě
Vylití Ducha Svatého
Pohlaví
Může býti stáří překážkou k duchovnímu vzestupu?
Bylo jednou..!
Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!
Bohové – Olymp – Walhalla
Povolaní
Lidský tvor
A tisíc let jest jako jeden den!
Cit
Světový učitel
Cizinec
Poslední slovo
Antikrist
A vyplnilo se … !
Závěrečné slovo

Dodatek: Desatero Božích příkázání

Já jsem Pán, tvůj Bůh! Nebudeš mít jiných Bohů vedle mne!
Nebudeš jméno Pána, Boha svého zneužívat!
Den sváteční máš světit!
Máš ctít otce a matku!
Nemáš zabíjet!
Nemáš narušovat manželství!
Nemáš krást!
Nemáš podávat falešné svědectví proti bližnímu svému!
Nebuď žádostiv ženy bližního svého!
Nemáš žádat domu bližního svého, ani statku, ani dobytčete, ani čehokoliv, co jeho jest!

Život