ODPOVĚDI NA OTÁZKY Od Abdrushina

290 

ISBN: 978-80-88078-16-6
Formát: B5
Počet stran: 219
Papír: 80g Munken Pure
Dostupnost: SKLADEM

Kategorie:

Popis

Český překlad „Odpovědí na otázky“ a některých dalších textů vydávaných v časopisech Gralsblätter, Der Ruf a Die Stimme v letech 1923 – 1937. Části některých textů se mohou nacházet současně v knize Ve Světle Pravdy – Poselství Grálu.

Obsah knihy:

Náboženství lásky
Neposkvrněné početí
Převraty
Dobré skutky ze ctižádosti
Zodpovědnost soudců
Nevěřící kazatelé
Léčení
Řád Grálu
Dětskost Boží
„Panna“ Maria ve zvěstování
Konfirmace
Přiblížení se k řádu
Věda a lidstvo
Boží lidé
Listy Grálu
Teosofové
Okultní školení, masitá nebo rostlinná strava
Léčivý magnetismus
Může býti stáří překážkou k duchovnímu vzestupu?
Kdo je Syn Člověka?
Abdruschin
Lidské smýšlení a Boží vůle
Sociální a politické úvahy
Umění dechu
Návštěva kostela
Dar a prostředník
Upadnutí do starých chyb
Znak nakladatelství
Výraz „Grál“
Má Abdrushin protivníky?
Jaké školení měl Abdrushin?
Časopis „Der Ruf! (Volání!)“ (Oznámení nakladatelství)
„Volání!“
Smrt na kříži
Zjevení Janovo
Buddhismus
Dětskost Boží II
Katastrofy
Bázliví věřící
Rukopisy (Oznámení nakladatelství)
Sdružení (Oznámení nakladatelství)
Pracovní večery (Oznámení nakladatelství)
Vytváření skupin a Poselství Grálu (Oznámení nakladatelství)
Záhada z Konnersreuthu
Lotr na kříži
Měnící se pohlaví při znovuzrození
Vánoce!
Budou zodpovězeny všechny otázky?
Byl Kristus vegetarián?
Vlastní stvoření a hmotný svět
V jakém vztahu je mystik vůči okultistům a spiritistům?
Je Abdrushin protivníkem astrologie?
Má Abdrushin přednášky i v jiných městech?
Případ Konnersreuth
Co je energie? Co je tíže?
Poznání inkarnací z fotografií
Je Abdrushin věštec?
Kdo byla duše záhady z Konnersreuthu?
Může být vyléčen člověk posedlý démonem?
Kristus a reinkarnace
Oznámení, případně hovory o knihách (Oznámení nakladatelství)
Shrnutí otázek blízkých obsahem
Přitažlivost stejnorodého
Spiritisté
Zkoumání kyvadlem
Lorber
Zkušební kámen okultismu
Souboj
Krišnamurti
Spoluutrpením vědoucí
Znovuzrození a náboženské vyznání
Světový učitel
Sekty a jejich působení
Buddha
Uctívání svatých
Vztah Poselství Grálu k jiným naukám
Kde se nachází temno?
Poselství Grálu a Židé
Syn Člověka jako soudce
Co je Pravda?
Jak to bylo před stvořením?
Všelicos pozoruhodné (Zkoumání Slova)
Redaktoři denního tisku
Závěrečné prohlášení
Pohádkové podání
Velká bolest jde všemi zeměmi!
Světlem povolaní
Služba Grálu
Antroposofie
Odpověď na útoky
Nepěkné myšlenky
Proč mnozí v Poselství Grálu nic nenalézají?
Trestá Bůh?
Duch a duše
Kdo jsou pomlouvači?
Abdruschinovo stanovisko ke stávajícím společnostem
Veřejné přednášky
Pozemsky praktické rady
Poselství Grálu rozbíjí sekty
Co je vážné hledání?
Výzkum rakoviny
Úvodní slova (Der Ruf)
Pocity méněcennosti
Čistý bloud
Rentgenové oči
Pokušení Syna Božího na poušti
Existuje „prozřetelnost“?
Vyhnání z ráje
Práce bez radosti
Skupinová duše
Chyby přes nejlepší chtění
Nepoznávání Božího působení
Přirozená a násilná smrt
Milost a spravedlnost
Osud Inků
Osočování
Útoky církví a sekt
Modlitby
Ježíšovy zázraky
Přináší přepěstění předního mozku tělesné škody?
Správné ohodnocení bližních
Dávání a přijímání
Je Abdrushin Žid?
Můj cíl je duchovního druhu!
Je možné pozemské zmrtvýchvstání?
Odpověď na útoky
Snahy některých bývalých učedníků

Poslední přednášky od Abdrushina pro veřejnost vydané v roce 1937 v časopise DIE STIMME:

Tajemství krve
Řeč Páně
Dětskost
Člověk a země
Letnice
První krok
Cudnost
Záchrana! Spása!
Kult
Strnulost